Postavme sa na stranu prírody v Bratislavy
Naše doterajšie snahy neboli mestským zastupiteľstvom akceptované a to ani napriek podpore vyše 20 tis. obyvateľov Bratislavy vyjadrenej v niekoľkých petíciách. Rozhodli sme sa preto opätovne na požiadavky ľudí poukázať a presvedčiť tak volených zástupcov mesta, aby ich zobrali na vedomie a podnikli kroky k ich naplneniu. Môžete nás podporiť svojím hlasom

Ďakujeme.