Prirodzené zákutia riečky Vydrica

Základné informácie

Zachráňme spolu Železnú studienku a Vydricu!

Už niekoľko rokov sa snažíme dosiahnuť, aby každý návštevník lesoparku mal zaručenú kvalitnú rekreáciu bez rozjazdených a ťažko priechodných chodníkov, bez miznúcich stromov a hluku píl, bez obáv z kolízie s poľovníkmi v autách či mimo nich.

Táto iniciatíva postupom času získava čoraz viac priaznivcov i z radov bežných návštevníkov lesa - cyklistov, turistov, bežcov, či rodín s deťmi. Čoraz viac ľudí žiada, aby sa na území mestského lesoparku obmedzením ťažby dreva a poľovníctva dosiahla vyššia kvalita rekreácie. A samozrejme, aby mestský lesopark slúžil ľuďom a nie deštruktívnym developerským záujmom.

Všetci rovnako túžime po zachovaní rekreačnej funkcie nášho lesoparku a po oblastiach s  nenarušenou prírodou.

Naše doterajšie snahy neboli mestským zastupiteľstvom akceptované a to ani napriek podpore vyše 20 tis. obyvateľov Bratislavy vyjadrenej v niekoľkých petíciách. Rozhodli sme sa preto opätovne na požiadavky ľudí poukázať a presvedčiť tak volených zástupcov mesta, aby ich zobrali na vedomie a podnikli kroky k ich naplneniu.

Na celom území Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave preto žiadame:

Ak aj Vy súhlasíte s tým, že popri ihriskách, upravených zónach s altánkami a ohniskami, by mal mať lesopark aj časť nedotknutej prírody, ktorá návštevníkom umožní spoznávať prírodu naživo v celej jej rozmanitosti, neovplyvnenej ťažbou a poľovníctvom s jej blahodarným pokojom a krásou, pridajte sa k nám a dajte svojmu volenému zástupcovi najavo svoj názor.